Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://www.expert.auto.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym EXPERT auto

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy EXPERT auto działający pod adresem http://www.expert.auto.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek, ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice NIP: 222-048-15-92, REGON: 072816850 zwaną w niniejszym regulaminie „EXPERT auto.

 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.expert.auto.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez EXPERT auto;

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim EXPERT auto skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

  6. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez EXPERT auto, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;

  7. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

  8. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

  9. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

  10. EXPERT auto – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 7.

  11. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.

§ 2. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.expert.auto.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez EXPERT auto danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w § 10 ust. 4.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.

 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 EXPERT auto prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.

 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.

 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

 9. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.expert.auto.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

  1. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;

  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;

  3. sposób dostawy;

  4. sposób płatności.

  5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”.
   Złożenie zamówienia przez klienta oznacza dla EXPERT auto ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu. Jest ona wiążąca dla klienta, jeśli EXPERT auto potwierdzi jej otrzymanie w ciągu 3 dni roboczych..

 3. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji EXPERT auto wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

 4. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

§ 4. Ceny towarów

 

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.expert.auto.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

 2. EXPERT auto zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 3. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

 - zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

 - nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki (koszty wysyłki znajdują się na stronie głównej w zakładce "Koszty wysyłki);

 4. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.shop.expert.auto.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5) oraz w zakładce "Koszty wysyłki".

 6. EXPERT auto zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 8. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.shop.expert.auto.pl.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Salonie EXPERT auto obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Salonie EXPERT auto.

§ 5. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać, aktualny cennik kosztów wysyłki znajduje się na stronie głównej w zakładce "Koszty wysyłki":

  1. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;

  2. przelewem elektronicznym - płatności PayU,

  3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy

 2. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD lub InPost

 4. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym.

 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem EXPERT auto mailowo, na adres: biuro@expert.auto.pl lub telefonicznie, na numer: 32/2252317 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 6. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu. Towar zamówiony, który posiadamy na stanie magazynowym wysyłamy w przeciągu 24h. W przypadku, gdy dany towar nie znajduje się na naszym stanie magazynowy czas realizacji zamówienia wynosi od 3-7dni roboczych.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

 4. Jeżeli EXPERT auto nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 7. Wymiana towaru

 1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie www.expert.auto.pl W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 2. Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu w stosownej rubryce. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać do EXPERT auto na adres: P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice, z dopiskiem: "WYMIANY E-SKLEP".

 3. EXPERT auto realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.

 4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy EXPERT auto nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.

 5. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, EXPERT auto w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Wymiany.

 6. Koszt przesłania do EXPERT auto wymienianego towaru pokrywa Klient.

 7. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa EXPERT auto.

§ 8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice.

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do EXPERT auto reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.expert.auto.pl/Zgłoszenie reklamacyjne EXPERT auto.pdf

 3. EXPERT auto rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta EXPERT auto naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.

 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do EXPERT auto, na adres P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://www.expert.auto.pl/formularz zwrotu EXPERT auto.pdf

 3. Udostępnienie przez EXPERT auto wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres EXPERT auto wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.

  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  Koszt przesyłki oraz zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki Towaru.

§ 10. Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez EXPERT auto korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z EXPERT auto.

§ 11. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
  Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez EXPERT auto w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2013 r.

 6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie EXPERT auto, a także na stronie internetowej sklepu w zakładce „REGULAMIN”

 

Newsletter
Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
Kontakt

P.H.U. "EXPERT"
ul. Fabryczna 7
41-404 Mysłowice

tel.+48 32 225 23 17
tel. kom:+48 792 166 515

Odwiedź nas na

MiStral e-sklep PRO v. 2.35.10 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2023

Zawartość koszyka (0)

Do zapłaty:
0,00 PLN